Coșul tău

Protecția datelor personale

Regulamentul de Protecţie a datelor personale (cf. GDPR)

În conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC VASCO TRADE SOLUTIONS SRL, proprierarul magazinului online www.CopilasCochet.ro, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În contextul reformării cadrului legislativ prin Regulamentul (UE) 679/2016  privind Protecția Datelor Personale, libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începand cu data de 25 mai 2018, dorim să vă asigurăm de confidențialitatea și securitatea datelor prin măsuri organizatorice și tehnice.

Având în vedere activitatea noastră desfășurată în domeniul comerțului online de hainuțe și accesorii pentru copii, colectăm şi prelucrăm date cu caracter personal doar pentru onorarea comenzilor dumneavoastră, aceste date nu vor fi date spre publicare şi nici unor terţe persoane decât în cazul în care situația o impune (spre exemplu firmelor de curierat care asigură preluarea și livrarea coletelor).

În calitate de abonat la informarea electronică (newsletter) CopilasCochet.ro este necesar să îți dai acordul pentru a putea primi în continuare, prin intermediul mesajelor electronice trimise de noi, materiale informative sau promoționale cu privire la produsele și serviciile pe care le furnizăm. Dumneavoastră nu veţi primi mesaje publicitare sau mesaje informative generale prin poşta electronică decât după ce vă daţi acceptul în acest sens, excepţie facând mesajele prin care vă notificăm asupra comenzilor dumneavoastră (confirmări, modificări, status expedieri ş.a.).

Pentru noi este important să protejăm confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților și depunem în permanență eforturi pentru a asigura acest lucru. Conform noului regulament nr. 679/2016 aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 (cunoscut sub acronimul GDPR – General Data Protection Regulation) am modificat Termenii și Condițiile de utilizare a magazinului online CopilasCochet.ro și Politica de Confidențialotate, Protecție si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Consideram ca este important să asigurăm protejarea confidențialității și să vă informăm cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

1. Reguli de protecție a datelor cu caracter personal

Asigurarea confidențialității și protecției datelor cu caracter personal ale utilizatorilor magazinului online CopilasCochet.ro este prioritară pentru compania noastră și avem în vedere în parmanență normativele emise de statul român și comunitatea europeană, colectarea și prelucrarea datelor personale având la bază următoarele principii:

 • Datele personale se colectează și prelucrează numai în scopuri specificate, explicite și legitime, prezentate detaliat la punctul 4 din acest regulament.
 • Datele personale ale clienților nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Datele personale colectare vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate, clientul fiind responsabil de corectitudinea și actualitatea datelor stocate;
 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă, clientul putând solicita în orice moment ștergerea datelor cu caracter personal. Modificarea și actualizarea datelor personale îi revine în totalitate utilizatorului (actualizările se fac din contul personal), Vasco Trade Solutions SRL putând interveni doar atunci când situația o impune, la solicitarea utilizatorului;
 • Datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Distribuirea datelor personale către persoane terțe nu se face decât în cazul în care acest lucru este necesar, în scopul oferirii de servicii conform acordurilor de colaborare sau parteneriat (ex. firmele de curierat), dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate;
 • Utilizatorii magazinului online CopilasCochet.ro au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, impotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

 

2. Datele cu caracter personale

Date cu caracter personal. Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, cunoscută și sub denumirea de „persoană vizată”. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. (Regulamentul UE 679/2016 – General Data Protection Regulation, articolul 4)

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, CopilasCochet.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă, incluzând toate tipurile de informații directe sau indirecte (spre ex. utilizate în legatură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, precum nume și prenume, număr de telefon, adrese de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, numele și prenumele persoanei care primește coletul, numărul de telefon al persoanei care primește coletul, etc.

3. Colectarea datelor personale

Vasco Trade Solutions SRL va prelucra Datele cu caracter personal ale Clienților exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate în vederea finalizării comenzilor sau prin contract.

Prin completarea datelor în formularul de creare Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date CopilasCochet.ro, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai jos la punctul 4.

Datele cu caracter personal pe care le colectam pot include urmatoarele:

  • Numele și datele de contact (în scopul asigurării unei bune experiențe de vizualizare, cumpărare și livrare colectam numele și prenumele dvs., numărul de telefon, adrese de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, numele și prenumele persoanei care primește coletul, numărul de telefon al persoanei care primește coletul, precum și alte date de contact similare);
  • Parolele și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului de pe magazinul nostru online;
  • Date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interactionați cu produsele noastre.
  • Date despre caracteristicile pe care le utilizati, articolele pe care le achizitionați si paginile web pe care le vizitați;
  • Date despre dispozitivul si rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre: date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs, adresa IP, setările regionale și setările de limbă.

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal

Vasco Trade Solutions SRL, prin intermediul magazinului online CopilasCochet.ro, colectează date cu caracter personal pentru:

 • Informarea clienților / cumpărătorilor în legătură cu situația contului inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și / sau serviciile achiziționate;
 • Trimiterea de Newslettere și / sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) în condițiile în care persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul;
 • Cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului / cumpărătorului.

5. Utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi utilizate și prelucrate numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat. Informațiile clientului sunt păstrate pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menționate la punctul 4, doar dacă clientul nu și-a exprimat în mod expres dorința ca datele sale personale să nu fie păstrate.

Accesul la datele personale este strict limitat personalului Vasco Trade Solutions SRL, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Prelucrare. Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate. Printre operațiuni se numără colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea și altele. (Regulamentul UE 679/2016 – General Data Protection Regulation, articolul 4)

Accesul la datele personale este strict limitat personalului Vasco Trade Solutions SRL, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor, operatorul sau persoana împuternicită de către operator având obligația să asigure confidențialitatea datelor clienților.

Operator. Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana împuternicită de operator. Persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele unui operator. (Regulamentul UE 679/2016 – General Data Protection Regulation, articolul 4)

De asemenea, Vasco Trade Solutions SRL poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 4 al prezentului regulament, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să ne contacteze la adresa de email office@copilascochet.ro sau telefonic la numerele: +4 0766 321 979 / +4 0760 252 021.

6. Securitatea procesarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor / clienților vor fi păstrate în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la adresa de email office@copilascochet.ro sau telefonic la numerele: +4 0766 321 979 / +4 0760 252 021.

7. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Prin citirea prezentului Regulament ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate. Pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal), vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@copilascochet.ro sau telefonic la numerele: +4 0766 321 979 / +4 0760 252 021.

Utilizatorii care nu doresc stocarea și procesarea datelor personale își pot exprima în orice moment opțiunea printr-o cerere la adresa de email office@copilascochet.ro. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pseudonimizare. Înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat. (Regulamentul UE 679/2016 – General Data Protection Regulation, articolul 4)

În calitate de abonat la informarea electronică (newsletter) CopilasCochet.ro este necesar să îți dai acordul pentru a putea primi în continuare, prin intermediul mesajelor electronice trimise de noi, materiale informative cu privire la produsele și serviciile pe care le furnizămAbonarea la newsletter-ul nostru vă oferă posibilitatea de a fi la curent cu noutățile noastre, cele mai noi promoții, servicii de fidelizare, acces la istoricul de comenzi, vouchere și oferte personalizate prin e-mail sau SMS.

Daca nu doriți să primiți noutăți și oferte promoționale din partea noastră sau considerați că abonarea dvs. s-a realizat din greșeală, vă puteți dezabona în cadrul newsletter-ului apăsând pe DEZABONARE sau puteți trimite un mesaj email la office@copilascochet.ro prin care să ne solicitați dezabonarea de la serviciile noastre. Odată ce v-ați exprimat dezacordul, datele dvs. personale nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.


Link-uri utile:

Informații cu privire la GDPR – General Data Protection Regulation

Call Now Button