Anul acesta IEPURAȘUL vine cu un CONCURS!
Plasează o comandă pe www.CopilasCochet.ro în perioada 06 aprilie-06 mai 2018 și ești înscris automat la tragerea la sorți prin care poți câștiga un VOUCHER de CUMPĂRĂTURI în valoare de 150 RON!
Tu ce spui, cum ar fi să câștigi un VOUCHER de 150 RON?
Te așteptăm la cumpărături!
#concurs #CopilasCochet #Iepurasul #VOUCHER150RON

Regulament

Acest concurs nu este sponsorizat, recomandat, administrat sau în orice fel, asociat cu Facebook Inc. Organizatorul concursului solicită participanţilor furnizarea de informaţii, şi nu reţeaua socială Facebook sau compania care deţine, respectiv administrează reţeaua socială menţionată. Participând la concurs, participanţilor li se solicită să respecte condiţiile şi termenii de utilizare a reţelei sociale Facebook, prezentate pe www.facebook.com/terms.php.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul concursului (denumit în continuare „Concursul”) este compania Vasco Tehnic Solutions SRL, cu sediul în str. Principală 1D1, localitatea Găureni, comuna Miroslava, Județul Iași, cod de identificare fiscala (CIF) RO 33236831.

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al Concursului, denumit în continuare „Regulament Oficial”. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina de Facebook CopilasCochet.ro https://www.facebook.com/copilascoc…, la sectiunea Note și pe site-ul oficial la următorul link: https://www.copilascochet.ro/iepurasul-vine-cu-un-concurs-cum-ar-fi-sa-castigi-un-voucher-de-150-ron/.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi desfăşurat în cadrul paginii de Facebook CopilasCochet și a magazinului online, www.copilascochet.ro. Promovarea concursului se realizează prin intermediul tuturor mijloacelor de comunicare de care dispune Organizatorul.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura începând cu 06 aprilie până pe 06 mai, ora 23:59. Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți prin intermediul platformei random.org pe data de 07 mai, ora 12:00.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest Concurs se poate înscrie automat orice persoană fizică cu cetăţenie română şi domiciliul în România, având BI/CI valid emis de autorităţile din România, care are vârsta de 18 ani împliniţi la data începerii Concursului.

De această campanie beneficiază orice persoană fizică care achiziționează produse de pe site-ul www.copilascochet.ro. Aceeași persoană poate participa de mai multe ori la concurs dacă întrunește condițiile de participare prevăzute de prezentul regulament.

Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

Se consideră decăzut din calitatea de participant persoana care prezintă Organizatorului documente false sau asupra cărora există suspiciuni de fals/fraudă.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ŞI MECANISMUL CONCURSULUI

Acest concurs este destinat fidelizării clienților magazinului online www.copilascochet.ro. Astfel, orice comandă plasată pe site este înscrisă automat pentru tragerea la sorți din data de 07 mai, prin care puteți câștiga un voucher în valoare de 150 RON.

Atenție, comenzile en-gros nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs!

Prin tragere la sorți se va desemna 1 câştigător. Premiul va fi acordat prin tragere la sorţi prin site-ul specializat random.org, lista celor înscrişi incluzând toate persoanele care repectă pașii prevăzuți la această secțiune.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI

În cadrul acestui concurs va fi acord un premiu constând într-un voucher de cumpărături în valoare de 150 RON, valabil până la 31 mai 2018. În cadrul acestui concurs, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor sau schimbarea premiilor.

Câştigătorul Concursului desemnat conform celor menţionate în secţiunea 5 va fi anunţat în ziua de 07 mai, pe pagina de Facebook CopilasCochet.ro (https://www.facebook.com/copilascoc…) cât și în cadrul site-ului www.CopilasCochet.ro la secțiunea BLOG, şi va fi contactat la datele furnizate de acesta.

În cazul în care câştigătorul nu răspunde mesajului trimis de Organizator prin care este anunţat că a fost desemnat câştigător în 48 de ore, premiul nu i se va mai acorda. În consecinţă, câştigătorul care nu răspunde mesajului Organizatorului pentru revendicarea premiului în termenul menţionat, pierde dreptul de a ridica premiul. Premiul acestuia se va acorda următorului concurent clasat din categoria de premii în care a fost desemnat câştigător participantul care nu a putut fi contactat prin niciun mijloc de contact oferit. În cazul în care nici cel de-al doilea clasat din categoria de premii respectivă nu răspunde mesajului trimis de Organizator prin care este anunţat că a fost desemnat câştigător în 48 de ore, premiul nu i se va mai acorda, Organizatorul putând să renunțe în această situaţie la acordarea premiului.

După înştiinţarea câştigător, Organizatorul va furniza câştigătorului informaţiile necesare pentru a intra în posesia premiul câştigat.

Prin acceptarea premiului, câştigătorul acceptă că numele şi imaginea lui să fie făcute publice şi folosite de către Organizator în scopuri publicitare, câştigătorul neputând emite pretenţii financiare împotriva Organizatorului pentru realizarea şi difuzarea acestora. În cazul în care Organizatorul constată că persoana desemnată drept câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat oricare dintre condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi va rezerva dreptul de a suspenda sau retrage oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului Oficial al Concursului.

SECŢIUNEA 7. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Prin prezentul Regulament, tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Vasco Tehnic Solutions SRL, cu sediul în str. Principală 1D1, localitatea Găureni, comuna Miroslava, Județul Iași. De asemenea, participanţii au dreptul de a se adresa justiţiei, conform legislaţiei în vigoare. Informaţiile înregistrate de Organizator pe durata acestui Concurs, mai exact, datele cu caracter personal furnizate de participanţi referitoare la nume, prenume, telefon şi adresa de e-mail, sunt destinate pentru activităţi de reclamă, marketing şi publicitate şi sunt accesate de către reprezentanţii Organizatorului şi de către administratorul website-ului unde se colectează aceste informaţii.

Prin completarea câmpurilor obligatorii înscrierii în concurs, participanţii îşi exprimă acordul pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele participanţilor nu vor fi transferate în străinătate.

SECŢIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

Organizatorul nu își va asuma nici o răspundere cu privire la pretențiile terților sau instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cu ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs dacă va considera că aceste este licențios sau indecent.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu introduce în concurs postări ce lezează imaginea Vasco Tehnic Solutions SRL sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din această acțiune.

SECŢIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA / ÎNCETAREA/ MODIFICAREA CONCURSULUI

Concursul va înceta la încheierea perioadei prevăzuta în Secţiunea 3. Durata Concursului. De asemenea, Concursul va putea fi întrerupt ori încetat prin decizia Organizatorului, însă nu înainte de a înştiinţa publicul prin afişarea anunţului pe pagina de Facebook CopilasCochet.ro https://www.facebook.com/copilascoc…. Acest regulament poate fi modificat de către Organizator la decizia acestuia cu condiția anunțării publicului prin afișarea unui anunț pe pagina de Facebook CopilasCochet.ro la adresa https://www.facebook.com/copilascochet.ro/.